Preduzetnistvo

  1. Biznis plan  (download)
  2. Ekologija i kvalitet zivota  (download)
  3. Negujte kreativnu viziju  (download)
  4. Pojam i vrste preduzetnickih strategija  (download)
  5. Preduzetnicke strategije  (download)
  6. Preduzetnistvo  (download)
  7. Preduzetnistvo i ekoloska kriza  (download)
  8. Upravljanje rizicima  (download)
  9. Vlastiti posao  (download)